Vastiau-Godeau
nl - fr

Beste Klanten,

Vandaag moeten wij met spijt in ons hart bekendmaken dat Vastiau-Godeau, het familiebedrijf dat zo diep geworteld is in onze lokale geschiedenis, zijn deuren moeten sluiten.

In 1921 begonnen als een bescheiden meubelmaker, is Vastiau-Godeau in de loop der jaren uitgegroeid tot een iconische naam in de wereld van meubelen en woonaccessoires in de streek. In 1948 werd het officieel een familiebedrijf en sindsdien hebben wij met liefde, passie en toewijding gewerkt aan het opbouwen van een bedrijf dat niet alleen meubels verkocht, maar ook warmte, comfort en een gevoel van thuiskomen bracht bij iedere klant die onze drempel overstak.

Zonder twijfel kunnen we vanuit een onschatbare dankbaarheid zeggen dat zonder onze gewaardeerde klanten en toegewijde medewerkers de groei en het succes van ons bedrijf ondenkbaar zou zijn geweest.

We willen daarom graag onze oprechte dank uitspreken aan alle klanten die gedurende vele jaren hun vertrouwen in ons hebben gesteld en zijn blijven stellen. Het is een bijzonder voorrecht voor ons te constateren dat sommige klanten hun hele leven lang bij Vastiau-Godeau hebben gekocht. Uw voortdurende steun en loyaliteit hebben niet alleen onze zaak laten groeien, maar hebben ons in staat gesteld om deel uit te maken van de bijzondere momenten in uw leven.

Hoewel we door een fundamenteel gewijzigde marktconjunctuur met pijn in ons hart moeten mededelen dat wij de activiteiten noodgedwongen moeten stopzetten, koesteren we de vele mooie herinneringen en momenten die we met jullie hebben gedeeld. Vastiau-Godeau is meer dan een bedrijf; het is een levende getuigenis van passie, toewijding en liefde van generaties die hebben gewerkt aan een gemeenschappelijk doel.

Dank u, beste klanten, voor het delen van deze prachtige reis met ons. Hoewel we fysiek onze deuren moeten sluiten, zijn we blij dat Vastiau-Godeau voort mag leven in de harten en huizen van allen die deel uitmaakten van deze bijzondere reis.

Met oprechte dankbaarheid,

Familie Vastiau – Vastiau-Godeau

Chers clients,

Aujourd'hui, nous avons le regret d'annoncer que Vastiau-Godeau, l'entreprise familiale si profondément ancrée dans notre histoire locale, a du fermer ses portes.

Créée en 1921 en tant qu'humble fabricant de meubles, Vastiau-Godeau est devenue au fil des ans un nom emblématique dans le monde du meuble et des accessoires pour la maison dans la région. L'entreprise est devenue officiellement une entreprise familiale en 1948 et depuis lors, nous avons travaillé avec amour, passion et dévouement pour construire une entreprise qui ne se contente pas de vendre des meubles, mais qui apporte chaleur, confort et sentiment de retour à la maison à chaque client qui franchit le seuil de la maison.

Sans aucun doute, nous pouvons dire avec une gratitude inestimable que sans nos précieux clients et nos employés dévoués, la croissance et le succès de notre entreprise auraient été inpensable.

Nous tenons donc à exprimer nos sincères remerciements à tous les clients qui ont placé et continuent de placer leur confiance en nous depuis de nombreuses années. C'est un privilège particulier pour nous de constater que certains clients ont acheté chez Vastiau-Godeau tout au long de leur vie. Votre soutien continu et votre loyauté ont non seulement permis à notre entreprise de se développer, mais nous ont également permis de faire partie des moments spéciaux de votre vie.

Bien qu'il nous soit pénible d'annoncer la cessation forcée de nos activités en raison d'une situation de marché fondamentalement modifiée, nous chérissons les nombreux souvenirs et moments merveilleux que nous avons partagés avec vous. Vastiau-Godeau est plus qu'une entreprise ; c'est un témoignage vivant de la passion, du dévouement et de l'amour de générations qui ont travaillé à la réalisation d'un objectif commun.

Merci, chers clients, d'avoir partagé ce merveilleux voyage avec nous. Bien que nous devions physiquement fermer nos portes, nous sommes heureux que Vastiau-Godeau puisse continuer à vivre dans les cœurs et les foyers de tous ceux qui ont participé à ce voyage spécial.

Avec notre sincère gratitude,

Famille Vastiau – Vastiau-Godeau

info@vastiau.be