Gegevensbescherming

Vastiau-Godeau neemt de bescherming van persoonsgebonden gegevens zeer serieus. Wij willen graag dat u op de hoogte bent van wanneer wij gegevens winnen en hoe wij deze gebruiken. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen, die waarborgen dat de voorschriften over gegevensbescherming worden nageleefd.

In het kader van de verdere ontwikkeling van onze websites en de implementatie van nieuwe technologieën om onze service aan u te verbeteren, kunnen ook wijzigingen van deze gegevensbeschermingsverklaring noodzakelijk worden. Om die reden adviseren wij u om deze gegevensbeschermingsverklaring af en toe opnieuw door te lezen.

Gegevensverwerking op de website

Vastiau-Godeau verzamelt en bewaart op zijn server automatisch logfiles die uw browser aan ons overdraagt. Dit zijn:

  • browsertype/-versie
  • gebruikte besturingssysteem
  • referrer URL (de daarvoor bezochte website)
  • hostnaam van de contact zoekende computer (IP-adres)
  • tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen door Vastiau-Godeau niet aan specifieke personen worden gekoppeld. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

Doorgeven van persoonsgebonden gegevens aan derden

Gegevens die bij de toegang tot het Vastiau-Godeau-internetaanbod geprotocolleerd zijn, worden uitsluitend aan derden overgedragen, voor zover wij hier wettelijk of door een justitieel besluit toe verplicht zijn of de doorgave in geval van aanvallen op de internetinfrastructuur van Vastiau-Godeau voor rechts- of strafvervolging noodzakelijk is. Een overdracht op basis van andere niet-commerciële of commerciële doeleinden vindt niet plaats.

De door u ingevoerde, persoonsgebonden inlichtingen – bijv. bij de bestelling van catalogusmateriaal – gebruiken wij uitsluitend binnen Vastiau-Godeau en de met de catalogusverzending belaste ondernemingen. Wij geven deze gegevens bovendien niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derde partijen.

Gebruik van cookies

Op bepaalde sites zijn cookies ingezet, zonder dat wij u daarop kunnen wijzen. De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat zij cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen, dat cookies alleen voor de duur van de betreffende internetverbinding worden opgeslagen.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies: tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitant op te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan te bieden. Ook zal Google deze gegevens aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of indien deze derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.  U kunt het gebruik van cookies door een instelling in uw browser voorkomen, wij willen u er echter op wijzen, dat u in dit geval niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U heeft de mogelijkheid het verzamelen van gegevens door Google Analytics stop te zetten. Dit kunt u doen via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Links naar websites van andere aanbieders

Ons online-aanbod bevat links naar websites van andere aanbieders. Wij hebben er geen invloed op of deze aanbieders de gegevensbeschermingsbepalingen naleven.

Recht op informatie

Voor meer informatie en uitleg verzoeken wij u contact op te nemen met onze dienst die belast is met de gegevensbescherming. Richt uw mogelijke verzoek om informatie, berichtgeving, het blokkeren of wissen van uw opgeslagen gegevens altijd aan ons.

Con­tact

Voor meer informatie over de behandeling van persoonsgebonden gegevens kunt u contact opnemen met onze dienst die belast is met de gegevensbescherming:

Marketing Vastiau-Godeau
Steenweg op Halle 1
1652 Alsemberg
E-Mail: marketing@vastiau.be

Alsemberg, maart 2014

Door deze website te gebruiken en op "Akkoord" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Door deze website te gebruiken en op "Akkoord" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Sluiten